วันพฤหัสบดีที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

พ.ร.บ. การกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550

ระบบคอมพิวเตอร์” หมายความว่า อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ของคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมการทำงานเข้าด้วยกัน โดยได้มีการกำหนดคำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใด และแนวทางปฏิบัติงานให้อุปกรณ์หรือชุดอุปกรณ์ทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลโดยอัตโนมัติ
ข้อมูลคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูล ข้อความ คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือสิ่งอื่นใดบรรดาที่อยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ในสภาพที่ระบบคอมพิวเตอร์อาจประมวลผลได้ และให้หมายความรวมถึงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ตามกฎหมายว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ด้วย
ข้อมูลจราจรทางคอมพิวเตอร์” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์ ซึ่งแสดงถึงแหล่งกำเนิด ต้นทาง ปลายทาง เส้นทาง เวลา วันที่ ปริมาณ ระยะเวลาชนิดของบริการ หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการติดต่อสื่อสารของระบบคอมพิวเตอร์นั้น
ผู้ให้บริการ” หมายความว่า
(๑) ผู้ให้บริการแก่บุคคลอื่นในการเข้าสู่อินเทอร์เน็ต หรือให้สามารถติดต่อถึงกันโดยประการอื่น โดยผ่านทางระบบคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการให้บริการในนามของตนเอง หรือในนามหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
(๒) ผู้ให้บริการเก็บรักษาข้อมูลคอมพิวเตอร์เพื่อประโยชน์ของบุคคลอื่น
ผู้ใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้บริการของผู้ให้บริการไม่ว่าต้องเสียค่าใช้บริการหรือไม่ก็ตาม
พนักงานเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

วันอังคารที่ 24 มกราคม พ.ศ. 2555

ร้าน “ Coffee House “ กาแฟสด


                   *บรรยากาศร้าน Coffee House เป็นกันเองและมีหนังสือนิตยสารให้อ่านเวลารอซื้อเครื่องดื่ม

*เมนูขอแนะนำ คือ ชาเขียวปั่น บอกได้คำเดียวว่าอร่อยเข้มข้น ค่ะ


  
 * ที่ตั้งร้าน Coffee House ตั้งอยู่เยื้องๆ       7-Eleven  ขามเรียง (หน้าหอพักสามใบเถา)

*เวลาร้านเปิด-ปิด 09:00-21:00 น.

*เจ้าของร้าน  คุณศุภกร ใหม่คามิ
*เบอร์โทรศัพท์ร้าน 087-8670098
วันพฤหัสบดีที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2555

เราจะเตรียมตัวสอบกลางภาคอย่างไร ให้ประสบผลสำเร็จ
เราก็ต้องเตรียมพร้อมด้วยการทบทวนบทเรียนที่เรียนมาทั้งหมด จากนั้นก็ดูว่าแต่ละรายวิชานั้นสอบในเรื่องใดบ้าง จากนั้นก็ทำการอ่านหนังสือ อ่านในหัวข้อที่ออกข้อสอบ อย่างๆไรก็ตามควรจัดทำเป็นตารางอ่านหนังสือ ควรจะอ่านหนังสือก่อนสอบล่วงหน้าเป็นเวลาอย่างน้อยสามถึงสี่สัปดาห์ก่อนสอบ..เพื่อความแน่นอน การจัดทำตารางดังกล่าวนั้นควรจัดทำให้สม่ำเสมอในแต่ละรายวิชา
 เลือกเวลาที่เหมาะสม
เวลาที่เหมาะสมหมายความว่า เวลาที่น้องต้องการจะอ่าน เวลาที่ว่างจากงานอื่น 
เวลาที่อยากจะอ่านหนังสือ หรือเป็นเวลาที่อ่านแล้วได้เนื้อหามากที่สุด เข้าใจมากที่สุด 
เวลาของแต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนชอบอ่านตอนเช้าตรู่ บางคนชอบอ่านตอนกลางคืนก่อนนอน 
บางคนชอบอ่านเวลากลางวัน แล้วแต่การจัดสรรเวลาของแต่ละคนย่อมไม่เหมือนกัน 
วางลำดับวิชาและเนื้อหา
ขั้นตอนต่อมา คือเลือกวิชาที่จะอ่าน มีหลักง่ายๆ คือ เอาวิชาที่ชอบก่อน เพื่อให้เราอ่านได้เยอะๆ และอ่านได้เร็ว
ควรเลือกเรื่องที่ชอบอ่านก่อนเป็นอันดับแรก จะได้มีกำลังใจอ่านเนื้อหาอื่นต่อไป 
ไม่แนะนำวิชาที่ยาก และเนื้อหาที่ไม่ชอบนะครับ เพราะจะทำให้เสียเวลาเปล่า 

ลงมือทำ
ยังไง ถ้าไม่มีข้อนี้ก็ไม่มีทางสำเร็จ การลงมือทำคือการลงมืออ่านอย่างจริงจัง อย่าผัดวันประกันพรุ่ง
เหมือนกับที่พี่เคยเขียนไว้ว่า อย่าฝากอนาคตของตัวเองไว้กับความขี้เกียจของวันนี้ 


ตรวจสอบผลงาน
ผลของการอ่าน ดูได้จากว่า ทำข้อสอบได้หรือไม่
ถ้าอ่านแล้วทำข้อสอบได้ ก็แสดงว่าอ่านรู้เรื่อง อ่านเข้าใจ ได้เนื้อหาจริงๆ
แต่ถ้าอ่านแล้วทำข้อสอบไม่ได้ ก็ต้องกลับไปทบทวนใหม่ 

บทกลอนคำอวยพรปีใหม่

สวัสดี..สุขสันต์..วันปีใหม่
ขอดวงใจ..ของท่าน..นั้นสุขขี
ค้าขายรวย..เงินทอง..ให้มั่งมี
ตลอดปี..ขอให้สุข..สมอุรา